ขนส่งไม่ควบคุมค่าโดยสาร “ตุ๊กตุ๊ก” เน้นเจรจาต่อรอง


ก.ขนส่งทางบกไม่ควบคุมค่าบริการ “ตุ๊กตุ๊ก” ปล่อยให้เป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองระหว่างผู้โดยสารและผู้ขับขี่ ชี้เป็นยานพาหนะที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

TOP ประเด็นร้อน