จาตุรนต์ระบุ การเพิกถอนบัตรประชาชนเป็นการละเมิดสิทธิ์