ประชาชนเดินทางกลับ กทม.ที่หมอชิตปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงา