ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับกรุง ส่งผลการจราจรหลายพื้นที่ติดขัด