ยอดผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวเอกวาดอร์พุ่งเป็น 272 ราย