“ทรัมป์-คลินตัน” ชนะเลือกตั้งขั้นต้นแบบไพรมารีที่นิวยอร์ก