ชี้เพดานทำฟัน 600 บาท/ปี กลุ่มสิทธิประกันสังคมถือว่าน้อยมาก