กรมควบคุมมลพิษ รับปีนี้ปัญหาหมอกควันไฟยาวนานกว่าปกติ