เกาหลีเหนือเสนอหยุดทดลองนิวเคลียร์ หากสหรัฐฯยุติซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้