ทหารเพิ่มมาตรการคุมเข้มชายแดนใต้ หลังเหตุระเบิด 2 ครั้ง