1 พ.ค. “วันแรงงานแห่งชาติ” ยกย่องความสำคัญชาวแรงงาน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


รัฐบาลกำหนดให้ วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น "วันแรงงานแห่งชาติ" ขณะที่ประเทศแถบยุโรปเรียกวันนี้ว่า "วันกรรมกรสากล" หรือ วันเมย์เดย์ “May Day” เพื่อยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน นำไปสู่การพัฒนาทั้งในคุณภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่

TOP ประเด็นร้อน