จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ผลกระทบพายุฤดูร้อน จ.ลพบุรี (คลิป)