เสนอขึ้นภาษีน้ำตาลเครื่องดื่ม หวังลดการบริโภคเสี่ยงหลายโรค