เสนอขึ้นภาษีน้ำตาลเครื่องดื่ม หวังลดการบริโภคเสี่ยงหลายโรค

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สปท. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสนอให้ ขึ้นภาษี้เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาล เชื่อว่าวิธีนี้จะทำให้คนไทยบริโภคน้ำตาลน้อยลง หลังพบผู้ป่วยที่เกิดจากการบริโภคน้ำตาล เพิ่มจำนวนขึ้น

TOP ประเด็นร้อน