สมุทรสาครพบปัญหาซ้ำซากลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม (คลิป)