พบจุดลักลอบทิ้งกากของเสียเพิ่มอีก 2 แห่ง จ.สมุทรสาคร (คลิป)