ปลัดอุตฯ ยืนยันลาออกส่วนตัว ไม่เกี่ยวปมปิดเหมืองทอง