คสช.ยันเดินหน้าปราบผู้มีอิทธิพล-สิ่งผิดกฎหมาย อย่างต่อเนื่อง