ก.เกษตรฯ เตรียมช่วยเหลือเกษตรกรเริ่มเพาะปลูกฤดูใหม่

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมพิจารณามาตราการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อเตรียมการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่

TOP ประเด็นร้อน