นักวิชาการแนะ เร่งปรับปรุงถนนเลียบคลองกันทรุดเพิ่ม