ชาวบ้านเรียกร้องขอมีส่วนร่วมฟื้นฟูพื้นที่เหมืองทอง