จ.ยโสธร เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน