จี้รัฐทบทวนคำสั่งปิดเหมือง หวั่นเกิดปัญหาคนว่างงาน