ระวัง ! ก้มเล่นมือถือนานๆ จะทำให้กระดูกสันหลังเสื่อมก่อนวัย