เครือข่ายชุมชนเชียงใหม่ ค้านตั้งแผงจำหน่ายสินค้าประตูท่าแพ