ฝรั่งเศสดึงน้ำมันสำรองใช้ หลังประท้วงแรงงานทำขาดแคลน