สหรัฐฯ จัดสถานที่ให้เสพ "เฮโรอีน" เพื่อให้คนเลิกยาเสพติด (คลิป)