ยอดส่งออก "ข้าว-ปาล์มน้ำมัน-มันสำปะหลัง" หด 2 แสนล้าน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สำนักยุทธศาสตร์นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ชี้แนวโน้มยอดการส่งออกพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะข้าว ยาง ปาล์ม และมันสำปะหลัง ลดน้อยลงกว่า 200,000 ล้านบาท เหตุการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านมีสูงขึ้น ด้านนักวิชาการแนะเพิ่มแปรรูป ดันส่งออกเพิ่มได้ 30%

TOP ประเด็นร้อน