“ทรัมป์” พร้อมเลิกนโยบายสิ่งแวดล้อมที่กระทบเศรษฐกิจ