แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 2 “พระราชินี” เสด็จฯ ประทับที่รพ.จุฬาฯ