ตัวแทนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียขอถอนตัวจากเจรจาสันติภาพ