เร่งพิสูจน์ซากลูกเสือโยงขบวนการค้าสัตว์ข้ามชาติ (คลิป)