เจออีก "หนังเสือ – ตะกรุด – เขี้ยวเสือ" ในวัดป่าหลวงตาบัว (คลิป)