ขยายปม “ดองซากลูกเสือโคร่ง” วัดป่าหลวงตาบัว (คลิป)