พนักงานเก็บขยะในฝรั่งเศสนัดหยุดงานประท้วง กม.ปฏิรูปแรงงาน