สายตรวจพิชิตโรค : เตือนผู้ป่วยโรคหัวใจ ไต เบาหวาน ระวังกินทุเรียน   (คลิป)