ป.ป.ส.เปิดยุทธการหน้าบ้านปลอดภัย ปิดล้อมตรวจค้นชุมชนวัดบรมนิวาส