ไม่ลุยน้ำ-ทำนา ก็เสี่ยงป่วย “โรคฉี่หนู” ได้ แนะล้างเครื่องดื่มกระป๋องก่อนเทใส่ปาก