"วิชัย" คิงเพาเวอร์ทุ่ม 7 พันล้านบาท ฮุบแอร์เอเชีย