“ยิ่งลักษณ์” โพสต์สอนนักบิน “พาที” สั่งจัดการขั้นเด็ดขาดนักบิน