“วิชัย” หวังพา “แอร์เอเชีย” รุกตลาดจีน ขยายฐานธุรกิจ “คิง เพาเวอร์” (คลิป)