มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ชี้กฎหมายต้องไม่เปิดช่องให้มีการยอมความในคดีข่มขืน