"ฟับบิ้ง" มัวแต่ก้มหน้าจิ้มมือถือ ระวังโดนเมินกลับแล้วจะซีด !!!