พบแชร์ลูกโซ่แฝงรูปรัฐวิสาหกิจชุมชนเสียหายกว่า 3 ล้าน