เตรียมเคลื่อนร่างทหารอากาศ 3 นายไปบำเพ็ญกุศล (คลิป)