“ในหลวง” พระราชทานชื่อ “ฉลองรัชธรรม” ให้รถไฟฟ้าสายสีม่วง