ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ธ.ค.สูงสุดในรอบ 18 เดือน