ผู้ค้าปากคลองตลาด เตรียมยื่นขอขยายเวลาจัดระเบียบทางเท้า