เร่งแก้ “เกิดน้อยด้อยคุณภาพ” หลังคนรุ่นใหม่นิยมเป็นโสดมากขึ้น

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เร่งรัดยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์ หวังแก้ปัญหาเกิดน้อยด้อยคุณภาพ เหตุคนรุ่นใหม่นิยมเป็นโสดมากขึ้น - ตั้งครรภ์ลดลง..

TOP ประเด็นร้อน