นาทีระทึก ผู้ป่วยพิษสุราคลั่งใช้ผ้ารัดคอหมอกลางห้องฉุกเฉิน